Oferta - Biuro Rachunkowe Wiga Jadwiga Wojciechowska

KSIĘGI HANDLOWE:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Dekretacja dokumentów księgowych

 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych przedsiębiorstwa

 • Zestawienie obrotów i sald, bilans

 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sporządzenie sprawozdań rocznych

 • Sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

KPiR:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sporządzenie zeznania rocznego

 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

EWIDENCJA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCYJNY:

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Zapis przychodów w ewidencji sprzedaży

 • Wyliczenie zobowiązania podatkowego

 • Sporządzenie deklaracji podatkowych

 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • Sporządzenie zeznania rocznego

 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

KADRY I PŁACE:

 1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników:

 • Prowadzenie akt osobowych

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zawieranie umów zleceń i o dzieło

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy

 • Sporządzanie harmonogramów czasu pracy ( praca zmianowa)

 1. Dokumentacja i ewidencja płac:

 • Sporządzenie listy płace

 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń (istnieje możliwość sporządzania pasków w formie kodowanej)

 • Sporządzanie deklaracji PEFRON

 1. Prowadzenie dokumentacji ZUS:

 • Sporządzanie deklaracji ZUS

 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński)

 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Kontakt

Biuro Rachunkowe Wiga Jadwiga Wojciechowska

ul. Piotrkowska 276 C lok.2
90-361 Łódź
łódzkie
693 162 672